Tin Tức

Khuyến học, khuyến tài ở dòng họ Hoàng làng Xuân Bảng (Ngày đăng: 15/02/2014)

Theo tộc phả, dòng họ Hoàng Thọ ở làng Xuân Bảng, Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) là dân gốc làng Xuân Mai (Vĩnh Phúc) theo tướng công Ngô Miễn (đỗ Thái học sinh - tức Tiến sỹ ở triều Trần, làm...

Xuân Trường gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng: 15/02/2014)

Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh là vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng, nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng và cũng là địa phương trọng điểm lúa, nhiều năm liên tục là đơn vị dẫn đầu tỉnh và...