Tân Quán: Xuân Bảng

Các nhà thờ Họ Ngành (Ngày đăng: 15/02/2014)

Trong văn bản gốc một số tài liệu cổ không nêu về thời gian xây dựng các nhà thờ tổ Họ Hoàng ngành 1, ngành 2, ngành 3...