Lịch sử

Công trình xây dựng ngôi Đền Xuân Bảng (Ngày đăng: 15/02/2014)

Đền Xuân Bảng được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa (ngày 30 tháng 9 năm 1989). Ngôi Đền có quy mô khá bề thế, đền thờ ngài Ngô Miễn Tướng công và Phu nhân, là người có nghĩa khí chống...

THÀNH HOÀNG LÀNG - TƯỚNG CÔNG NGÔ MIỄN. (Ngày đăng: 24/01/2014)

Cách đây 600 năm, Ngô Tướng công (huý là Ngô miễn) sinh năm Tân Hợi (1371) tại làng He, huyện Kim Hoa, phủ Bắc Hà, xứ Kinh Bắc (nay là phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngài sinh...

NGÔ MIỄN TƯỚNG CÔNG (Ngày đăng: 21/01/2014)

Ngô Miễn tên hiệu là Đại Đức, sinh năm Tân Hợi đời vua Trần Nghệ Tông (1371), quê ở thôn Mai, xã Xuân Phương, huyện Kim Hoa, xứ Kinh Bắc, nay là phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.