Làng Xuân Bảng

Đền Xuân Bảng (Ngày đăng: 15/02/2014)

Đền Xuân Bảng thuộc thị trấn Xuân Trường là di tích thờ tướng quân Ngô Miễn, người có công tập hợp nhân dân và các dòng họ về đây khai hoang mở đất.

Sơ lược về địa lý, phong thủy làng Xuân Bảng (Ngày đăng: 15/02/2014)

Trước đây Xuân Bảng có ít nhất khoảng 15 khoảnh đất để ở. Các khoảnh đất cách nhau bởi dòng sông, ruộng lúa, hoặc ruộng mạ. Mỗi khoảnh có từ một đến hàng trăm gia đình ở. Những năm 80 thế kỷ trước,...

Huyện Xuân Trường (Ngày đăng: 24/01/2014)

Huyện Xuân Trường nằm ở phía đông bắc tỉnh Nam Định, phía bắc giáp tỉnh Thái Bình, phía nam giáp huyện Hải Hậu, phía đông giáp huyện Giao Thuỷ, phía tây giáp huyện Trực Ninh. Xuân Trường...