Hà Nội

Quy ước chi tộc họ Hoàng - Thọ tại khu vực Hà Nội (Ngày đăng: 15/02/2014)

Dòng họ Hoàng-Thọ có nguồn gốc quê hương tại làng Xuân Bảng nay là thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân trường, tỉnh Nam Định. Người Hoàng Thọ sinh cơ lập nghiệp ở Hà Nội hiện có hơn 60 hộ gia đình gồm...

Danh sách ban liên lạc họ Hoàng - Thọ tại khu vực Hà Nội (Ngày đăng: 15/02/2014)

Ban liên lạc kính mong thường xuyên nhận được các ý kiến đóng góp của bà con trong họ để phục vụ việc họ được tốt hơn.