Danh sách ban liên lạc họ Hoàng - Thọ tại khu vực Hà Nội (Ngày đăng: 15/02/2014)

Bộ phận thường trực: 
1- Ông Hoàng Thọ Am – Trưởng ban - Điện thoại: 043.8237399; 0979.668.335
2- Ông Hoàng Thọ Kiểm – Phó ban thường trực - Điện thoại: 043.7532339;
3- Ông Hoàng Thọ Tu - Phó ban - Điện thoại: 043.3545563; 0989.194.702
4- Ông Hoàng Thọ Năng – Phó ban - Điện thoại: 043.5655688; 0984.664.747
5- Anh Hoàng Thọ Xuân Trường – Đại diện thanh niên -  Điện thoại: 0912.172.867
Các ủy viên: 
6- Ông Hoàng Thọ Thái - Điện thoại: 8345615
7- Anh Hoàng Thọ Huyền - Điện thoại: 0913.043.155
8- Anh Hoàng Thọ Xích - Điện thoại: 0988.770.868
9- Anh Hoàng Thọ Ninh - Điện thoại:  0914.376.768
10- Anh Hoàng Thọ Uyên - Điện thoại: 0915.026.239
11- Anh Hoàng Thọ Vinh - Điện thoại: 0112.188.852
12- Anh Hoàng Thọ Sỹ - Điện thoại: 0987.924.705
Ban liên lạc kính mong thường xuyên nhận được các ý kiến đóng góp của bà con trong họ để phục vụ việc họ được tốt hơn.