Quy ước chi tộc họ Hoàng - Thọ tại khu vực Hà Nội (Ngày đăng: 15/02/2014)

Dòng họ Hoàng-Thọ có nguồn gốc quê hương tại làng Xuân Bảng nay là thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân trường, tỉnh Nam Định. Người Hoàng Thọ sinh cơ lập nghiệp ở Hà Nội hiện có hơn 60 hộ gia đình gồm nhiều thế hệ. Chi tộc Hoàng-Thọ tại Hà Nội được thành lập và hoạt động từ năm 1997 với ý nghĩa "con cháu thuộc dòng họ sum họp một nhà" đã đạt được hiệu quả ngày càng sâu sắc.
    Quy ước của chi tộc Hoàng-Thọ tại Hà Nội nhằm làm cho hoạt động của chi tộc ngày càng tốt đẹp hơn, phát huy được truyền thống của người Hoàng-Thọ là yêu nước, yêu quê hương, sống nhân nghĩa, ham học hỏi, cầu tiến bộ, trọng danh dự, gắn bó với họ hàng, cùng nhau hướng về cội nguồn và phù hợp với các yêu cầu phát triển lâu dài. 
    Ban liên lạc chi tộc họ Hoàng-Thọ tại Hà nội xin đề ra một số điểm sau đây để bà con họ hàng ta cùng thực hiện:
1- Chi tộc Hoàng-Thọ tại Hà Nội bao gồm mọi gia đình Hoàng-Thọ (cả con dâu, con rể) và các cá nhân trong họ đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội. Tham gia sinh hoạt trong tổ chức chi tộc là tự nguyện với tinh thần anh em chung một cội nguồn.
2- Hoạt động của chi tộc:
- Hàng năm họp mặt toàn thể để mừng xuân, giao lưu giữa mọi người; ban liên lạc thông báo tình hình chung trong họ một năm qua; mừng thọ các cụ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95,...; khen thưởng các cháu là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh thi đỗ vào đại học, sinh viên giỏi đạt điểm tổng kết 8 trở lên; biểu dương tôn vinh các gia đình hiếu học, thành đạt, thạc sỹ, tiến sỹ, doanh nhân làm ăn giỏi,...
- Thăm hỏi người ốm đau, phúng viếng người qua đời.
- Giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập, việc làm,...
- Vận động mọi người tham gia những việc của họ ở quê Xuân Bảng.
- Nhóm thanh niên nam nữ sẽ góp thêm nội dung hoạt động của chi tộc.
3- Mọi gia đình thành viên hãy nhiệt tình với các hoạt động: tham gia đầy đủ buổi họp mặt hàng năm, đóng góp đầy đủ kinh phí cho hoạt động của chi tộc, hưởng ứng đóng góp cho những công việc cần thiết ở quê, hỏi thăm, chia vui, chia buồn trong họ, khi có điều kiện thì giúp đỡ nhau, có ý kiến tham gia xây dựng cho hoạt động của chi tộc tốt hơn. 
4- Mức thu kinh phí, chi mừng thọ, khuyến học, phúng viếng,... do ban liên lạc quyết định hằng năm. Đi thăm hỏi ốm đau gồm có đại diện ban liên lạc, tổ trưởng và một số tổ viên nơi người được thăm hỏi. Đi viếng gồm toàn thể ban liên lạc và các bà con thân thiết...Tài chính của chi tộc được công khai hàng năm.
5- Chi tộc được phân thành 5 tổ. Ban liên lạc chi tộc gồm bộ phận thường trực, các tổ trưởng (khi tổ trưởng vắng thì tổ phó thay mặt) và một số người có điều kiện tham gia.
Bộ phận thường trực chăm lo công việc chung, là đại diện quan hệ với Họ ở quê và các nơi khác, giải quyết các việc thường xuyên.
Ban liên lạc hàng năm họp ít nhất một lần để bàn bạc quyết định các nội dung ghi ở các điều 2, 4,.. và chương trình nội dung họp mặt đầu xuân. Trong ban liên lạc có phân công người phụ trách khuyến học, mừng thọ, thanh niên.

File đính kèm: