Thanh niên Hoàng Thọ Hà Nội về thăm quê hương (Ngày đăng: 24/01/2014)

hd8.jpg


hd9.jpg

hd10.jpg

hd11.jpg

Thanh niên Hoàng Thọ Hà Nội về thăm quê hương và thắp hương tại nhà thờ các Ngành.

File đính kèm: