Lịch sử

Công trình xây dựng ngôi Đền Xuân Bảng

Đền Xuân Bảng được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa (ngày 30 tháng 9 năm 1989). Ngôi Đền có quy mô khá bề thế, đền thờ ngài Ngô Miễn Tướng công và Phu nhân, là người có nghĩa khí chống giặc Minh, được ghi trong "Đại Việt Sử ký toàn thư"
Tin Tức

Khuyến học, khuyến tài ở dòng họ Hoàng làng Xuân Bảng

Theo tộc phả, dòng họ Hoàng Thọ ở làng Xuân Bảng, Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) là dân gốc làng Xuân Mai (Vĩnh Phúc) theo tướng công Ngô Miễn (đỗ Thái học sinh - tức Tiến sỹ ở triều Trần, làm quan cho nhà Hồ) về vùng Xuân Bảng khai hoang, lập làng. Hiện nay, đền thờ tướng công Ngô Miễn vẫn...